Střelecký test

Holandská televizní společnost požádala firmu EnGarde o spolupráci při odvysílaní televizního pořadu, ve které holandský zbraňový expert testoval odolnost EnGarde vesty vůči střelám od kalibru .22 LR, přes 9 mm až po .45. Po střelbě z 9 mm zbraně zřetelně vidíte, že došlo k průrazu pouze několika svrchních vrstev DYNEEMA®, přičemž projektil byl spolehlivě zastaven. V závěru krátkého šotu máte možnost srovnat změnu ve tvaru projektilu před vystřelením a jeho deformaci po zásahu vesty.


Test odolnosti vůči probodnutí
Ačkoli na Engarde vesty neposkytujeme 100%-ní záruku vůči probodnutí, vesty samotné jsou velice odolné vůči poškození bodnými a řeznými zbraněmi. Během záznamu máte možnost vidět agresivního pachatele útočícího na člověka chráněného EnGarde DeLuxe vestou hrubou injekční jehlou. Bez nejmenšího poškození vesta odolala, přičemž jehla se ohnula v uhlu přibližně 120 stupňů. Napadnutá osoba byla schopná okamžitého útěku.